Tư vấn những nguyên tắc chung cho một nhân viên bảo vệ

Hiểu rõ và biết cách sử dụng các thiết bị, công cụ hỗ trợ làm việc, các công cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiết bị cảnh báo đột nhập, thiết bị an toàn khác được khách hàng lắp đặt tại mục tiêu.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, duy trì kỷ luật lao động và , khi đi làm nhiệm vụ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây.

Nguyên tắc chung cho nhân viên bảo vệ

1. Tuân thủ pháp luật của nhà nước, đồng thời giữ bí mật quốc gia, của công ty và cho khách hàng.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện theo phương châm bảo vệ như:

– Ngăn chặn, phát hiện và đối phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

– Mục tiêu của nhân viên bảo vệ là: Vì sự an ninh và an toàn tài sản của khách hàng.

– Trong ngôn phong phải lịch sự, tế nhị thể hiện văn hóa và tính chuyên nghiệp. Luôn biết giữ khoảng cách với cán bộ, nhân viên của khách hàng.

3. Tuân thủ quy trình tác nghiệp, kỷ luật lao động, kỷ luật Nhà nước, nghề nghiệp, các quy định của Công ty và của khách hàng liên quan đến hợp đồng dịch vụ bảo vệ.

4. Khi có sự phân công công tác hoặc luân chuyển của cấp trên cần sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay cả khi đang trong thời gian nghỉ.

5. Cần biết phối hợp công tác,chia sẻ thông tin, giúp đỡ các nhân viên bảo vệ khác

6. Khi phải xử lý các tình huống khẩn cấp, các sự kiện khủng hoảng, cần bình tĩnh, nhanh chóng và quyết đoán, đặt lợi ích của khách hàng và công ty lên hàng đầu.

7.  Tham gia các phong trào văn hóa thể thao của đơn vị một cách tích cực nhằm rèn luyện sức khỏe và nâng cao năng lực chuyên môn

8. Thẳng thắng, trung thực trong đấu tranh chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái lợi ích của xã hội, của khách hàng và của cong ty bao ve. Mưu trí, dũng cảm bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi người, tích cực góp sức mình vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương nơi cư trú và nơi công tác.

9.  Hiểu rõ và biết cách sử dụng các thiết bị, công cụ hỗ trợ làm việc, các công cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiết bị cảnh báo đột nhập, thiết bị an toàn khác được khách hàng lắp đặt tại mục tiêu.

10. Thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo quy định của công ty, đồng thời, chịu trách  nhiệm về tính xác thực của thông tin.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *