kiến thức nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ

Kiến thức nghiệp vụ nhân viên bảo vệ: Làm cách nào hỗ trợ các show diễn, nhạc hội tốt?

Tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ: dự trù quân số, trang thiết bị, các thời điểm quan trọng, phương tiện giao thông, sơ

Kiến thức nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Hàng chở trên một đoàn tàu riêng, mỗi toa tầu bố trí 2 nhân viên, vị trí ở 2 đầu toa. Người Chỉ huy ở

Kiến thức nghiệp vụ của một nhân viên bảo vệ công trường xây dựng là gì?

Giám sát, kiểm soát người trong khu vực làm việc, chú ý giám sát các khu vực cấm, nguy hiểm không cho người không có

Kiến thức nghiệp vụ: Cách xử lý tình huống gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Đối với các trường hợp bị thương nặng, Bảo vệ cần gọi điện thoại đến bệnh viện gần nhất nhờ sự giúp đỡ. Yêu cầu cung cấp

Kiến thực nghiệp vụ nhân viên bảo vệ: Những điểm lưu ý khi bàn giao ca trực

Bạn nên chủ động yêu cầu ca sau khám xét mình một cách kỹ càng, nếu bạn không làm điều đó thì bạn tự đưa

Kiến thức nghiệp vụ nhân viên bảo vệ: Quy trình đón tiếp khách

Khi phát hiện có khách đến Mục tiêu, phải chủ động đứng ra chào hỏi khách. Không để khách đi vào đến nơi mới đứng