kiến thức nghiệp vụ bảo vệ

Kiến thức nghiệp vụ: Cách xử lý tình huống gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Đối với các trường hợp bị thương nặng, Bảo vệ cần gọi điện thoại đến bệnh viện gần nhất nhờ sự giúp đỡ. Yêu cầu cung cấp