HF Radio

Tư vấn nhân viên bảo vệ cách sử dụng bộ đàm hiệu quả

Đảm bảo rằng pin đã được sạc và bộ đàm đang mở. Giữ cho âm thanh vừa đủ nghe, để có thể nghe bất kỳ