cách xử lý mục tiêu của nhân viên bảo vệ là gì

Kiến thức nhân viên bảo vệ: Phương pháp xử lý một số tình huống cá biệt

Yêu cầu họ thực hiện đúng các nội quy của đơn vị chủ quản như đeo thẻ, đội mũ bảo hiểm, đi giày bảo hộ,