cách trở thành nhân viên bảo vệ

Kỹ thuật sơ cứu người bất tỉnh mà mọi nhân viên bảo vệ điều phải biết

Nếu nạn nhân bắt đầu nôn mửa, hãy nghiêng đầu nạn nhân sang một bên. Khi họ nôn xong, lau sạch miệng nạn nhân và