cách bàn giao ca trực của nhân viên bảo vệ

Kiến thực nghiệp vụ nhân viên bảo vệ: Những điểm lưu ý khi bàn giao ca trực

Bạn nên chủ động yêu cầu ca sau khám xét mình một cách kỹ càng, nếu bạn không làm điều đó thì bạn tự đưa