bộ đàm từ xa

Tư vấn công cụ hỗ trợ cần thiết cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Bộ đàm, dùi cui điện và súng điện là 3 công cụ hỗ trợ đắc lực và thường được lực lượng nhân viên bảo vệ